• Slideshow 1
  • Slideshow 2
  • Slideshow 3
  • Slideshow 4
Trang chủ » Sản phẩm » Hóa chất xét nghiệm » Hóa chất đông máu
CT-FIB

CT-FIB

Thuốc thử FIBRINOGEN

CT-PTT

CT-PTT

Thuốc thử thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa

CT-PT

CT-PT

Thuốc thử thời gian Prothrombin (PT)