Trang chủ » Tin tức & Sự kiện

Quản lý chất lượng trong xét nghiệm

Ngày: 06/04/2016 8:52 AM

Trong xét nghiệm y học, kiểm tra chất lượng (Quality Control) là một phần của đảm bảo chất lượng nhằm phát hiện sai số và nguyên nhân gây sai số để đề ...

1 2 3 4