Trang chủ » Sản phẩm » Hóa chất xét nghiệm » Hóa chất sinh hóa
Albumin

Albumin

Xác định hàm lượng Albumin trong huyết thanh, huyết tương

Calcium - Ca

Calcium - Ca

Xác định hàm lượng Canxi trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu

Chloride - Cl

Chloride - Cl

Xác định hàm lượng ion Clo trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu

Potassium - K

Potassium - K

Xác định hàm lượng ion K trong huyết thanh

  1 2 3