Trang chủ » Sản phẩm » Máu chuẩn huyết học
D-Check 5Diff

D-Check 5Diff

Máu chuẩn dùng cho máy huyết học 5 thành phần WBC sử dụng cho các dòng máy huyết học của hãng: Abbott, Mindray, Siemens, Sysmex, Nihon Kohden..

D-Check D Plus

D-Check D Plus

Máu chuẩn dùng cho máy huyết học 3 thành phần WBC sử dụng cho các dòng máy huyết học của hãng: Diagon, Abbott, Sysmex, Nihon Kohden..

D-Check D

D-Check D

Máu chuẩn dùng cho máy huyết học 3 thành phần WBC sử dụng cho các dòng máy huyết học của hãng: Becknam Coulter, Diatron, Horiba-ABX, Mindray, Rayto, Siemens, Medonic.