Trang chủ » Sản phẩm » Máu chuẩn huyết học » D-Check 5Diff
D-Check 5Diff

D-Check 5Diff

Máu chuẩn dùng cho máy huyết học 5 thành phần WBC sử dụng cho các dòng máy huyết học của hãng: Abbott, Mindray, Siemens, Sysmex, Nihon Kohden..