Trang chủ » Lịch sử phát triển

- Năm 2015 _ Đại lý phân phối chính thức Tecom - Trung Quc

- Năm 2014 _ Đại lý phân phối chính thức Convegent - Đức

- Năm 2012 _ Đại lý chính thức phân phối thương hiệu Green Cross - Hàn Quốc

- Năm 2011 _ Đại lý chính thức phân phối thương hiệu Robonik, Sensa Core - Ấn Độ

- Năm 2010 _ Đại lý chính thức phân phối thương hiệu Spinreact - Tây Ban Nha

- Năm 2009 _ Đại lý chính thức phân phối thương hiệu Diagon - Hungary

- Tháng 09 năm 2009 _ Thành lập công ty