Trang chủ » Sản phẩm » Hóa chất xét nghiệm
Sysmex

Sysmex

Hóa chất sử dụng cho dòng máy huyết học Sysmex KX-21, XP-100, poCH 100i

Abbott Cell-Dyn

Abbott Cell-Dyn

Hóa chất sử dụng cho các dòng máy huyết học Cell-Dyn 1700, 1800, 3200, Ruby..

Nihon Kohden

Nihon Kohden

Hóa chất huyết học dùng cho các dòng máy Nihon Kohden MEK 6420, MEK 6510, MEK 7300

Diagon, Mindray

Diagon, Mindray

Hóa chất huyết học dùng cho các dòng máy DIAGON D-Cell60, Mindray BC3000.

ABX, Siemens

ABX, Siemens

Hóa chất huyết học dùng cho các dòng máy ABX/Roche Cobas Minos hoặc Micros (18 thông số), Helios, Argos

  1 2 3 4 5 >>