Trang chủ » Sản phẩm » Hóa chất xét nghiệm
CT-FIB

CT-FIB

Thuốc thử FIBRINOGEN

CT-PTT

CT-PTT

Thuốc thử thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa

CT-PT

CT-PT

Thuốc thử thời gian Prothrombin (PT)

  1 2 3 4 5 >>