Trang chủ » Sản phẩm » Hóa chất xét nghiệm » Hóa chất huyết học Diagon - Hungary
Diagon, Mindray

Diagon, Mindray

Hóa chất huyết học dùng cho các dòng máy DIAGON D-Cell60, Mindray BC3000.

Thông tin hóa chất


Mã hàng Qui cách Tên sản phẩm Chức năng
Cho phương pháp đo không xyanua
h31101 Thùng (20 lít) Dia-Diluent-D Hóa chất pha loãng RBC, PLT, WBC, Hgb
Cho phương pháp đo không xyanua
h31102 Lọ (500 ml) Dia-Lyse-Diff D-CF Hóa chất ly giải WBC (Diff) và Hgb

h31103 Thùng (20 lít) Dia-Rinse-D Hóa chất rửa giữa các chu kỳ đo

h31105 Lọ (50 ml) Dia-Probe-Cleaner-D Hóa chất rửa dùng để bảo trì

h31114 Lọ (50 ml) Dia-EZ-Cleaner-D Hóa chất rửa dùng để bảo trì