Trang chủ » Sản phẩm » Hóa chất xét nghiệm » Hóa chất huyết học Diagon - Hungary
Nihon Kohden

Nihon Kohden

Hóa chất huyết học dùng cho các dòng máy Nihon Kohden MEK 6420, MEK 6510, MEK 7300

Thông tin sản phẩm


Mã hàng Qui cách Tên sản phẩm Chức năng
Cho phương pháp đo không xyanua
h19201
Thùng (20 lít) Diaton-NK Diff. Diluent Hóa chất pha loãng RBC, PLT, WBC, Hgb
Cho phương pháp đo không xyanua
h19212
Lọ (1 lít) Dialyse-NK Diff Hóa chất ly giải WBC (Diff) và Hgb
Cho phương pháp đo không xyanua
h19312
Lọ (500 ml) Dialyse-NK 5Diff Hóa chất ly giải 5 thành phần WBC

h19102
Thùng (5 lít) Diaterg-NK Hóa chất rửa giữa các chu kỳ đo

h19203
Thùng (5 lít) Diaclean-NK Diff Hóa chất rửa dùng để bảo trì