Trang chủ » Sản phẩm » Máu chuẩn huyết học » D-Check D
D-Check D

D-Check D

Máu chuẩn dùng cho máy huyết học 3 thành phần WBC sử dụng cho các dòng máy huyết học của hãng: Becknam Coulter, Diatron, Horiba-ABX, Mindray, Rayto, Siemens, Medonic.