Trang chủ » Sản phẩm » Vật tư tiêu hao » Ống nghiệm trắng
Ống nghiệm trắng

Ống nghiệm trắng

Ống nghiệm trắng dùng trong lưu mẫu

THÔNG TIN SẢN PHẨM
- Sử dụng nhựa trung tinh, tinh khiết 100%
- Chóng bám dính bệnh phẩm lên thành ống
Công dụng:
- Dùng để lưu trữ mẫu, vận chuyển mẫu, chứa mẫu.. trong xét nghiệm.